top of page

                                                 

                                                 Treningsmetodikk

Vitenskap, Trening, og Coaching 

Preferansebasert trening innen golfen er et gufs fra fortiden.  Golfundervisning skal/bør være faktabasert og ikke styres kun av personlige erfaringer som ikke har et solid fundament i idrettsvitenskapen. Det er ikke slik at alle skal svinge på en bestemt måte (for eksempel A-Swing, Stack & Tilt, One-Plane, eller Multi-Plane) da vi alle har forskjellige fysiske forutsetninger, styrker, og svakheter. Det er mitt ansvar som golftrener å finne optimale løsninger for å utnytte bevegelsesmønsteret ditt på tvers av alle teknikkene for å kunne flytte golfen din til neste nivå. Det kan være alt fra å reparere kraftlekasjer i måten du bruker kroppen din på (for å få økt slaglengde), til å gjøre skadeforebyggende tiltak som gjør at du kan spille golf livet ut. 

 

«Som trener går jeg alltid ut i fra hva som skjer fysisk med ballen (ballfluktslovene) og jobber meg så bakover inn til golfsvingen representert med geometrien (golfkøllen) og hva du gjør med kroppen (Biomekanikk)» 

 

Vitenskap

 • Golf er i bunn og grunn fysikk og geometri som påvirkes av hvordan vi bruker kroppen vår (biomekanikk). Det kan høres komplisert ut men når du får en økt forståelse hva som skjer i balltreffet (moment of truth) og skjønner hvorfor ballen flyr som den gjør vil du få et eierskap til din egen utvikling som er få golfspillere forunt. 

 

 • Jeg vil lære deg hvordan du kan bruke GOBBS (grep, oppstilling, ballplassering, balanse, og sikte) til å manipulere hva som skjer i geometrien i din golfsving. Du tar nå kontroll over elementene istedenfor at de kontrollerer deg!

 

 • Dersom vi segmenterer oss golfere deles vi gjerne inn i 4 grupper.

 

 1.  Sliceren

 2.  Hookeren 

 3.  Den kortslående

 4.  Den Ustabile

«Vi lærer alle mest effektivt på forskjellige måter.  Jeg er utdannet til å lage individualiserte treningsopplegg for alle basert på hvordan type golfspiller du er og hva slags type situasjonsbetingede innlæringspreferanser (Kinestetisk, Visuell, Auditiv, og Taktil) du har i de forskjellige delene av spillet». 

 

Trening

Vi trener med fokus på å bli bedre på banen. Det er derfor lurt å gjøre treningen så banelik som mulig.  Jeg lærer deg hvordan du kan optimalisere din trening slik at du får ut dine evner på banen og ikke bare på rangen. Vi skiller derfor mellom fixed trening og random trening.  Fixed trening bruker vi når du skal automatisere bevegelsesmønstrene og teknikken din. Random trening (banelik) bruker vi for at du skal få med deg teknikk og bevegelsestreningen ut på banen.  Et eksempel på random trening kan være å spille fiktive hull på driving rangen. Du bytter da køller og bruker nytt sikte for hvert slag slik at treningen bli mer banelik. Trening med mening er stikkordet! Jeg bruker NÅ, VEI, MÅL prinsippet i all form for trening. Et treningsforløp starter alltid med en nåsituasjon, så en beskrivelse av veien frem, og til slutt måloppnåelse. NXT LVL Spillersjekken er et fantastisk treningsverktøy som jeg bruker hyppig for å finne nåsituasjon og måle progresjon hos mine kunder.

 

Coaching

For å optimalisere deg innen en enhver idrett nytter det ikke kun å bli god teknisk. Jeg benytter meg derfor av Olympiatoppens utviklingsmodell (24t utøveren, OLT 24/7) der en kategoriserer 5 grupper som alle er avhengige av hverandre for å forme en optimal treingshverdag. Du bestemmer naturligvis selv hvor dypt vi skal gå inn i de forskjellige delene ut ifra ditt ambisjonsnivå.

 • Teknisk (GOBBS, Geometri, Svingteknikk, Slagtyper, Slagforming-skru mm, og finmotorikk)

 • Taktisk (Risikovurdering, Køllevalg, og Lengdebevissthet)

 • Fysisk (Helse, Kondisjon, Styrke, Mobilitet, Skadeforebygging , og Ernæring)

 • Mentalt (Indre Dialog, Visualisering, Fokusering, og Stressmestring)

 • Sosialt (Golf skal være gøy!, Spillepartnere, Skole, Familie og Venner)

 

Med utgangspunkt i OLT 24/7 og min akademiske kunnskap fra idrett, psykologi, og coaching studier skreddersyr vi sammen et individuelt treningsforløp for deg som er tilpasset ditt ambisjonsnivå. Vi bruker såkalte SMARTE mål (spesifikt, målbart, akseptert, realistisk, og tidsangitt). Vi finner nåsituasjon, veien frem, og mål sammen og vi jobber alltid med et kortsiktig og et langsiktig mål.  Vi bruker treningsdagbok og jeg tilpasser min coaching metode til hvordan du lærer mest effektivt enten du er prosess eller resultatorientert, lærer best auditivt, visuelt, eller kinestetisk.

 

 

«Book en time med meg via nettet eller kontakt meg på mail/tlf så kan vi sammen skreddersy en coachingpakke tilpasset ditt behov».

bottom of page